Edlandsvatnet, Ålgård

I natt sov jeg ved Edlandsvatnet som ligger rett ved Ålgård. Jeg valgte å følge fylkesvei 201 litt innover til jeg fant et fint sted ved vannet. Når jeg ser etter plasser å sove så er det noen ting som jeg tar hensyn til som er greit å vite litt om: Allemannsretten gir oss rett til å ferdes i utmark i Norge, utmark betyr områder som ikke er tomt eller dyrket mark. Her har man lov til å sette opp telt i inntil 2 netter. Telt skal settes opp minst 150 meter fra fast bebyggelse der noen bor. Om vinteren når bakken er frosset har man også lov til å bevege seg på dyrket mark. Når det kommer til bålbrenning så finner man mange fine bålplasser som er tilrettelagt hvor det er lov å brenne bål hele året. Utenom disse stedene er det ikke lov å brenne bål mellom 15 april og 15 september. Husk å ta med en pose til søppel. Mange plasser har søppelkasser, mens ofte må man ta det meg seg videre. Da er det viktig å tenke på at selv organiske ting som en epleskrott er lite hyggelig for neste som kommer til camp å finne. Jeg prøver alltid å være nøye med å etterlate minst mulig spor etter meg.

Ifølge værmeldingen ser det ut til at det vil komme litt regn fremover, så jeg fikk benyttet solværsdagen i dag til litt klatring.

2 thoughts on “Edlandsvatnet, Ålgård

  1. Inntil i år har det vært forbud mot å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark» mellom 15. april og 15. september, uten tillatelse fra kommunen. Forskriften har ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare. Fra i år gjelder nye regler. Forbudsperioden er uendra, men forbudsområdet er utvida fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark». Den nye forskriften har også med en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann».
    Nå er det lov å bruke hodet
    Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvida fra et forbud begrensa til «i eller i nærheten av skogmark» til et forbud i all utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder, områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer. Men det er viktig å se det utvida forbudet i sammenheng med det nye unntaket; tillatelsen til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Veilederen til forskriften nevner spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s